На главную / Oriflame Europe / Türkiye / Doğrudan Satış Nedir
Doğrudan Satış Nedir

Doğrudan Satış Nedir

Doğrudan Satış Nedir? Doğrudan Satış, mal ve hizmetlerinin, genellikle tüketicilerin kendi evlerinde veya başkalarının evlerinde, veya sabit perakende satış yerlerinin dışında başka yerlerde, tüketicilerle yüz yüze gelerek doğrudan pazarlanmasıdır.

DOĞRUDAN SATIŞ

Doğrudan Satış genellikle doğrudan satıcı adı verilen satıcıların ürün ve hizmetleri bir açıklama veya bir uygulamalı tanıtımla (demonstrasyonla) satması şeklinde gerçekleşir.

Doğrudan Satışın Avantajları Nedir?

Sabit satış yerlerinden farklı olarak doğrudan satış mal ve hizmetlerin doğrudan tüketiciye satılması demektir. Doğrudan satışta genellikle ürünlerin uygulamalı tanıtımını yapılacağı ve ürünün kullanımı ile ilgili tavsiyeler verileceği varsayılır.

Doğrudan satış, müşteriye uygun bir zamanda ve uygun bir yerde ürünü yakından inceleme, deneme ve ürünle ilgili fikrini beyan etme fırsatı verir. Tüm ürünler doğrudan tüketiciye teslim edilir.

Serbest Girişimcilerin kazançları son kullanıcılara satılan ürün miktarı ile doğru orantılıdır ve satış kār marjı ile satış hacmine bağlı olarak verilen primden oluşur. Serbest Girişimci işe yeni ortaklar çektiği için kazanç sağlamaz.

Oriflame ile işbirliği yapılması durumunda esnek çalışma programı Serbest Girişimcilerin bu işle esas işlerini isterlerse birlikte yürütmelerine veya şirketle olan işbirliklerini değerli bir mesleğe dönüştürmelerine imkan vermektedir.

DOĞRUDAN SATIŞ DERNEĞİ

Türkiye’de Doğrudan Satış Derneği (DSD) Ağustos 1994’te kurulmuştur. Dernek tüzüğünde belirtildiği gibi, DSD ‘nin başlıca amaçları şunlardır:

  • Tüketicilere mal ve hizmet pazarlama yöntemi olarak doğrudan satışı geliştirmek.
  • Sektör içinde en üst düzeyde iş ahlakı prensipleri oluşturmak ve bunları korumak.
  • Toplumun doğrudan satış konusundaki bilgisini ve güvenini arttırmak.